Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

Syndyk sprzeda zakład przetwórstwa mięsnego w Wołominie - SOBSMAK sp. z o.o.

Informacje podstawowe:

Województwo mazowieckie
Miasto Warszawa
Cena sprzedaży 7 920 000 PLN
Zasięg przedsiębiorstwa Cały kraj
Profil działalności Spółka z o.o.
Nieruchomość na własność tak
7 920 000 PLN
Dodano: 30 listopada 2019
W systemie jeszcze: 50 dni

ID ogłoszenia: #3218
liczba wyświetleń: 159
Dane kontaktowe ogłoszeniodawcy

Dostęp do danych kontaktowych mają zarejestrowani użytkownicy platformy
Zobacz dane kontaktowe Skontaktuj się Dodaj do schowka Drukuj ogłoszenie Pobierz ogłoszenie jako PDF


mazowieckie


Opis oferty:

Syndyk masy upadłości
ogłasza przetarg na nabycie

PRZEDSIĘBIORSTWA POD NAZWĄ „SOBSMAK” sp. z o.o.
W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE

w rozumieniu art. 55' Kodeksu cywilnego
z wyłączeniem aktywów ujętych na wykazie załączonym do regulaminu sprzedaży

W skład przedsiębiorstwa wchodzą: prawa do czterech znaków towarowych, nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem produkcyjnym z częścią administracyjno-socjalną, budynkiem portierni ze sklepem, myjnią samochodów dostawczych, budynkiem stacji transformatorowej i agregatowni oraz wiatą magazynową, ruchomości (meble, sprzęt komputerowy, wyposażenie techniczne i socjalne do prowadzenia działalności z zakresu obróbki i przetwórstwa mięsa) oraz należności.

1. Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w formie PRZETARGOWO-AUKCYJNEJ z uwzględnieniem przepisów prawa upadłościowego, w szczególności art. 320 p.u.

2. Cena wywoławcza: 7.920.000,00 zł brutto

3. Warunki sprzedaży: Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2019 r. zatwierdził warunki sprzedaży określone niniejszym obwieszczeniem oraz szczegółowym regulaminem, stanowiącym integralną część obwieszczenia. Pisemny egzemplarz regulaminu, za pokwitowaniem jego odbioru, zainteresowane podmioty otrzymają wraz z materiałami merytorycznymi dotyczącymi przedmiotu sprzedaży.

4. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 17 października 2019 r. włącznie, osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A w godzinach pracy Sądu, względnie wysłać ofertę na adres tegoż Sądu listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY.

5. Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do dnia 17 października 2019 r. włącznie wadium w kwocie 792.000,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego.

6. Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące przedmiotu sprzedaży oraz szczegółowy regulamin wraz z wzorami wymaganych regulaminem oświadczeń można otrzymać w Kancelarii Syndyka w Warszawie, ul. Belgijska 11 lok. 5, tel: 22 2035757 w godz. 10.00 – 16.00. Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu.

7. Termin otwarcia ofert: W dniu 24 października 2019 r. na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 A w sali rozpraw nr 120 o godz. 14:45 syndyk w obecności i pod nadzorem Sędziego-Komisarza przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych, a następnie w razie konieczności przeprowadzi aukcję, której zasady określa regulamin sprzedaży.

8. Zastrzeżenie: Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn, jak określonych treścią niniejszego obwieszczenia i regulaminu.

Zdjęcia obiektu:

Zobacz mapę:

Tagi:

Syndyk sprzeda Zakład przetwórstwa zakład przetwórstwa mięsnego upadłość przedsiębiorstwo upadłe SOBSMAK

Zobacz również:Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2020 Progres Solution
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA