BLOG
Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

Syndyk sprzeda przedsiębiorstwo z nieruchomością w centrum Warszawy

Informacje podstawowe:

Województwo mazowieckie
Miasto Warszawa
Cena sprzedaży do negocjacji
Zasięg przedsiębiorstwa Cały kraj
Forma prawna Spółka akcyjna
do negocjacji
Dodano: 05 stycznia 2021
W systemie jeszcze: 2 dni

ID ogłoszenia: #5076
liczba wyświetleń: 719
Dane kontaktowe ogłoszeniodawcy

Dostęp do danych kontaktowych mają zarejestrowani użytkownicy platformy
Zobacz dane kontaktowe Skontaktuj się Dodaj do schowka Drukuj ogłoszenie Pobierz ogłoszenie jako PDF


mazowieckie
Opis ogłoszenia:

Pełna treść oferty dla użytkowników zalogowanych.

Syndyk masy upadłości spółki ... S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 746/19 ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłej spółki w rozumieniu art. 55¹ Kc, w skład którego wchodzi w szczególności spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego nr ..., usytuowanego w budynku wielolokalowym przy ulicy .... w Warszawie. Warunki przetargu, zatwierdzone przez Sędziego- komisarza, są opublikowane na stronie ..., są również dostępne w Kancelarii syndyka: Aleje Jerozolimskie... w Warszawie, w godz. 10.00 - 14.00, po wcześniejszym umówieniu spotkania, tel. ..., e-mail: ....

Operat szacunkowy dostępny jest w Gmachu Sądu, w kancelarii syndyka oraz na stronie ...

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 6. 675. 000, 00 zł (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy).

Oferty sporządzone zgodnie z warunkami przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 stycznia 2021 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIX Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. .... Warszawa.

Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt – XIX GUp 746/19 oraz z dopiskiem: , , Nie otwierać, oferta przetargowa w postępowaniu upadłościowym ... S.A. w upadłości i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Oferentów obowiązuje wpłacenie wadium w wysokości 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. nr... z dopiskiem,, Przetarg ... S.A. w upadłości – sygn. akt: XIX GUp 746/19”, najpóźniej do dnia 08 stycznia 2021 r. (decyduje faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na rachunku bankowym).
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi, na posiedzeniu jawnym Sądu, w dniu 13 stycznia 2021 roku o godzinie 09.15, w budynku Sądu Rej. dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. ...

Zdjęcie poglądowe
Fot.: https://unsplash.com/photos/doplSDELX7E

Zdjęcia:

Zobacz mapę:

Tagi:

Syndyk przedsiębiorstwo nieruchomość upadłość

Zobacz również:

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2022 Progres Solution
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA