BLOG
Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

Sprzedaż udziałów w spółce Elewator Sieradz

Informacje podstawowe:

Województwo łódzkie
Cena sprzedaży do negocjacji
Strona internetowa http://www.elewarr.com.pl/
Zasięg przedsiębiorstwa Cały kraj
Firma jest zyskowna? tak
Nieruchomość na własność tak
ogłoszenie archiwalne
Dodano: 11 marca 2019

ID ogłoszenia: #1506
liczba wyświetleń: 670
Ogłoszenie: Sprzedaż udziałów w spółce Elewator Sieradz jest archiwalne, gdyż ogłoszeniodawca go nie przedłużył. Na ten moment nie ma możliwości kontaktu z ogłoszeniodawcą. Pozostaw adres mailowy jeśli chcesz być powiadomiony o aktywowaniu ogłoszenia.



lodzkie


Opis ogłoszenia:

Zaproszenie do negocjacji w przedmiocie nabycia udziałów w spółce Elewator Sieradz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Elewarr Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-301), przy ul. Jagiellońskiej 78, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000102377, zwana dalej ,,Zapraszającym", niniejszym zaprasza do negocjacji w przedmiocie nabycia udziałów należących do Zapraszającego w spółce Elewator Sieradz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sieradzu, adres: ul. Elewatorowa 1, 98-200 Sieradz, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128488, zwanej dalej ,,Spółką".

I. INFORMACJE OGÓLNE
Zapraszający posiada w Spółce 769 (słownie siedemset sześćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 500 zł ( słownie pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 384.500 zł (słownie trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) reprezentujących 26,73% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 26,73% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki. Wartość księgowa 1 Udziału wynosi ok. 791 zł (słownie siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych).

Zdjęcie poglądowe
Fot.: https://unsplash.com/photos/qjXIV9IPgWM

Zdjęcia:

Zobacz mapę:

Tagi:

sprzedaż udziałów udziały w spółce

Zobacz również:



Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2021 Progres Solution
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA