BLOG
Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości - TAP Sp. z o.o.

Informacje podstawowe:

Województwo podkarpackie
Miasto Lesko
Ulica Przemysłowa 11
Cena sprzedaży do negocjacji
Zasięg przedsiębiorstwa Cały kraj
Nieruchomość na własność tak
do negocjacji
Dodano: 01 kwietnia 2019
W systemie jeszcze: 16 dni

ID ogłoszenia: #1690
liczba wyświetleń: 485
Dane kontaktowe ogłoszeniodawcy

Dostęp do danych kontaktowych mają zarejestrowani użytkownicy platformy
Zobacz dane kontaktowe Skontaktuj się Dodaj do schowka Drukuj ogłoszenie Pobierz ogłoszenie jako PDF


podkarpackie


Opis oferty:

Syndyk TAP Sp. z o.o. w upadłości w Lesku
na podstawie Postanowienia Sędziego-Komisarza sygn. akt: V GUp 68/16 z dnia 4 marca 2019 roku
sprzeda z wolnej ręki za najwyższą zaoferowaną cenę zorganizowaną część przedsiębiorstwa, stanowiącą prawo własności działki nr ew. 1391/31 (KW KS1E/00028638/0), prawo wieczystego użytkowania działki nr ew. 1391/41
(KW KS1E/00034720/7), prawo użytkowania wieczystego działki 1391/42 (KW KS1E/00020795/2 ) i prawo własności działki nr ew. 1391/44 (KW KS1E/00022892/6) wraz z prawem własności do zabudowań przedmiotowych działek i infrastrukturą, o łącznej powierzchni 3,4889 ha, zlokalizowaną w Lesku przy ulicy Przemysłowej 11 wraz
z budynkami i urządzeniami, szczegółowo opisaną w Raporcie wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia 2 sierpnia 2016 roku, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Jolantę Sudykowską-Pacześniak. Wartość rynkowa oszacowania wynosi 8 616 300 zł netto.
Oferta może być złożona także odrębnie na nieruchomości lub na ruchomości, które składają się na opisaną powyżej zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W przypadku ofert na nieruchomości i ruchomości do cen oszacowania zostanie doliczony podatek VAT.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie w terminie do 10 kwietnia 2019 roku pisemnej oferty zakupu spełniającej wymogi określone Regulaminem przetargu oraz wpłata wadium, które w przypadku ofert na zorganizowaną część przedsiębiorstwa lub na nieruchomości wchodzące w skład opisanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynosi 200 000 złotych a w przypadku ofert na ruchomości, które składają się na opisaną powyżej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w kwocie stanowiącej 5 % wartości oszacowania danej ruchomości. Wadium należy wpłacić na rachunek Tap sp. z o.o. w upadłości
Nr: 53 1090 2750 0000 0001 3038 6223.

Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie z napisem Przetarg V GUp 68/16 - Tap Sp. z o.o. w upadłości w Lesku - NIE OTWIERAĆ, w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, pokój 1.62), 35-303 Rzeszów ul. Gen. J. Kustronia 4. Otwarcie i wybór ofert nastąpi w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie, z tym że wybór ofert wymaga zatwierdzenia przez Sędziego-Komisarza.

Regulamin sprzedaży oraz szczegółowe informacje dotyczące przedmiotów przetargu oraz ich oszacowania można uzyskać u Syndyka, po uprzednim kontakcie na numer tel. 691735101 lub e-mail nr: tap2016@wp.pl. Raport obejmujący opis zorganizowanej części przedsiębiorstwa i jej oszacowanie znajdują się także w aktach sprawy V GUp 68/16, z którymi można się zapoznać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydziale V Gospodarczym Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, pok. I.62.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu oraz do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym etapie procedury, bez podania przyczyn i bez żadnych konsekwencji prawnych.

Ponadto Syndyk oferuje do sprzedaży z wolnej ręki za cenę najwyższą zaoferowaną także ruchomości stanowiące produkty dla plastyków, tekturę i inne. Zainteresowani zakupem ruchomości powinni złożyć pisemne oferty na adres: Syndyk TAP sp. z o.o. w upadłości, ul. Przemysłowa 11, 38-600 Lesko z dopiskiem „Oferta na ruchomości”.

Zdjęcie poglądowe
Fot.: https://unsplash.com/photos/ZGjbiukp_-A

Zdjęcia obiektu:

Zobacz mapę:

Tagi:

przedsiębiorstwo na sprzedaż

Zobacz również:Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2021 Progres Solution
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA