BLOG
Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości - Hotele Prezydenckie - Rzeszów

Informacje podstawowe:

Województwo podkarpackie
Miasto Rzeszów
Cena sprzedaży do negocjacji
Zasięg przedsiębiorstwa Lokalny
Nieruchomość na własność tak
ogłoszenie archiwalne
Dodano: 09 marca 2019

ID ogłoszenia: #1497
liczba wyświetleń: 510
Ogłoszenie: Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości - Hotele Prezydenckie - Rzeszów jest archiwalne, gdyż ogłoszeniodawca go nie przedłużył. Na ten moment nie ma możliwości kontaktu z ogłoszeniodawcą. Pozostaw adres mailowy jeśli chcesz być powiadomiony o aktywowaniu ogłoszenia.podkarpackie


Opis ogłoszenia:

I.Przedmiot przetargu:
1. Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo ,,Hotele Prezydenckie" Sp. z o.o. w Rzeszowie w upadłości likwidacyjnej 35-309 Rzeszów ul. Podwisłocze 48, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000128806.


2. W skład przedsiębiorstwa wchodzą:
1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (nazwa własna),
2) nieruchomość położona w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze 48, składająca się z prawa wieczystego użytkowania działek o numerach; 1072/113 o powierzchni 0,2612 ha, 1072/118 o powierzchni 0,2271 ha; wraz z prawem własności budynków i budowli w tym: budynku Centrum Hotelowo-Konferencyjne ,,Hotel Prezydencki" o powierzchni zabudowy 1 769,96 m2 i budynku Zespół Hotelowo-Usługowy o powierzchni zabudowy 1 120 m2; dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr RZ1Z/00079810/1, RZ1Z/00080117/3.
3) ruchomości, w tym:
a) urządzenia i wyposażenie,
b) zapasy rozumiane jako materiały i towary,
4) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości oraz ruchomości,
5) koncesje, licencje, zezwolenia,
6) wartości niematerialne i prawne.
- składniki przedmiotu przetargu szczegółowo opisane w zweryfikowanym operacie szacunkowym obejmującym nieruchomości i ruchomości przedsiębiorstwa z dnia 27.04.2016 r.


3. W skład przedsiębiorstwa nie wchodzą rzeczy i prawa nie opisane w punkcie 1.2. , a w szczególności:
1) środki pieniężne, w tym zwłaszcza w kasach i na rachunkach bankowych,
2) wierzytelności, w tym zwłaszcza należności i roszczenia,
3) nadpłacone podatki i opłaty,
4) księgi i dokumenty nie związane z przedsiębiorstwem w ruchu ,,Hotele Prezydenckie" Sp. z o.o. w Rzeszowie w upadłości likwidacyjnej.

II.Cena wywoławcza:
1. Cena wywoławcza netto wynosi 27.000.000,00 złotych (dwadzieścia siedem milionów złotych 00/100) z zastrzeżeniem punktu II.2.
2. Cena wywoławcza z punktu II.1. nie obejmuje:
1) ceny zapasów, o której mowa w punkcie I.2. ppkt 3) lit. b), która ustalona będzie
na dzień sprzedaży, według wartości księgowej,
2) ceny nakładów inwestycyjnych, przez które rozumie się kwoty wydatkowane przez syndyka na zakup ruchomości, praw majątkowych, na ulepszenia, modernizację i zakupy inwestycyjne przedsiębiorstwa oraz zaliczki na poczet dostaw, dokonane po dniu 27.04.2016 r. do dnia sprzedaży przedsiębiorstwa.
Kwota nakładów inwestycyjnych ustalona będzie na dzień sprzedaży według kwot
ich poniesienia.
3. Ceny zapasów i nakładów inwestycyjnych określone w punkcie II.2. ppkt 1) i 2) będą doliczone do zaoferowanej przez oferenta ceny.

Zdjęcia:

Zobacz mapę:

Tagi:

Hotele Prezydenckie przedsiębiorstwo na sprzedaż

Zobacz również:Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2021 Progres Solution
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA