BLOG
Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

Na sprzedaż OCYNKOWNIA OGNIOWA w atrakcyjnej lokalizacji

Informacje podstawowe:

Województwo mazowieckie
Cena sprzedaży 4 890 000 PLN
Zasięg przedsiębiorstwa Cały kraj
Profil działalności Ocynkownia ogniowa
Forma prawna Spółka z o.o.
4 890 000 PLN
Dodano: 04 października 2021
W systemie jeszcze: 17 dni

ID ogłoszenia: #6389
liczba wyświetleń: 602
Dane kontaktowe ogłoszeniodawcy

Dostęp do danych kontaktowych mają zarejestrowani użytkownicy platformy
Zobacz dane kontaktowe Skontaktuj się Dodaj do schowka Drukuj ogłoszenie Pobierz ogłoszenie jako PDF


mazowieckie
Opis ogłoszenia:

Do sprzedania OCYNKOWNIA OGNIOWA w bardzo atrakcyjnej lokalizacji.

OCYNKOWNIA posiada wszystkie aktualne pozwolenia do prowadzenia procesu technologicznego ocynkowania ogniowego, takie jak: pozwolenia środowiskowe, gazy, pyły, aktualne P.Poż., EN ISO 1461, EN ISO 14713

Cała OCYNKOWNIA to kompleks budynków o łącznej powierzchni użytkowej 1 204 m2, tworzących jedną zorganizowaną całość, położonych na działce o łącznej powierzchni 14 117 m2 w miejscowości Wólka Kałuska, gm. Kałuszyn
Budynek A – budynek produkcyjny główny z kotłownią i częścią biurowo-administracyjno-socjalną, pow. użytkowa 866 m2
Budynek B - budynek gospodarczo-magazynowy, pow. użytkowa 122 m2
Budynek C i D – budynek magazynowy, pow. użytkowa 163 m2

Działająca linia technologiczna składa się z:
- 5 wanien z kwasami
- piec z wanną o wymiarach 3000 mm X 1300 mm X 1500 mm

Dodatkowo na terenie zakładu znajduję się: maszt telekomunikacyjny (umowa dzierżawy z Polkomtel), budynek magazynowo-garażowy, zbiornik ścieków sanitarnych, własne ujęcie wody - studnia wiercona/głębinowa, zbiornik przeciwpożarowy, stacja neutralizacji ścieków, utwardzenie terenu ok. 4080 m2, parking dla aut osobowych - 20 miejsc postojowych, sieć elektryczna - moc przyłączeniowa 210 kW/napięcie zasilania 400 V, sieć WiFi, monitoring.

Nieruchomość jest w pełni ogrodzona, strzeżona 24h, jest główna brama wjazdowa oraz druga boczna, plac manewrowy utwardzony.

W terenie, na którym znajduje się nieruchomość obowiązuje MPZP, wg którego, przeznaczenie terenu określono jako P: przeznaczenie podstawowe dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Atuty nieruchomości:
- ustronna lokalizacja w otoczeniu terenów leśnych
- bliski dojazd do autostrady A2, do węzła Kałuszyn – Ryczołek jest 7 km
- możliwa szybka adaptacja nieruchomości dostosowująca do branżowych potrzeb kupującego
- aktualne wszystkie pozwolenia emisyjne/środowiskowe zezwalające na uciążliwy profil działalności gospodarczej
- w budynku baza noclegowa która obsłuży do 15 osób jednocześnie
- aktywna umowa najmu z firmą POLKOMTEL na masz telekomunikacyjny zawarta do 31.12.2034 r. dająca dodatkowy dochód miesięczny dla kupującego

in English:
FOR SALE hot dip galvanizing plant in a very attractive location.
The galvanizing plant has all valid permits to conduct the hot-dip galvanizing process, such as: environmental permits, gases, dusts, current fire protection, EN ISO 1461, EN ISO 14713
The entire galvanizing plant is a complex of buildings with a total usable area of 1 204 m2, forming one organized unit, located on a plot of land with a total area of 14 117 m2 in the town of Wólka Kałuska, gm. Kaluszyn
Building A - main production building with a boiler room and an office, administration and social part, area usable area of 866 m2
Building B - utility and warehouse building, area usable area 122 m2
Building C and D - warehouse building, area Usable floor area of 163 m2
The working technological line consists of:
- 5 baths with acids
- furnace with a bathtub with dimensions of 3000 mm X 1300 mm X 1500 mm
Additionally: telecommunications mast (lease agreement with Polkomtel), warehouse and garage building, sanitary sewage tank, own water intake - drilled / deep well, fire tank, sewage neutralization station, hardening of the area approx. 4080 m2, parking for passenger cars - 20 places parking, electric network - connection power 210 kW / supply voltage 400 V, WiFi network, monitoring.
The property is fully fenced, guarded 24 hours a day, there is a main entrance gate and a second side gate, a paved maneuvering yard. In the area where the property is located, there is a local development plan, according to which the intended use of the area is defined as P: basic purpose for production facilities, storage and warehouses.
Real estate advantages:
- secluded location surrounded by forest areas
- close access to the A2 motorway, 7 km to the Kałuszyn - Ryczołek junction
- possible quick adaptation of the real estate to the industry needs of the buyer
- current all emission / environmental permits valid for an onerous business profile
- accommodation in the building, which will serve up to 15 people at the same time
- an active lease agreement with POLKOMTEL for a telecommunications mast concluded until December 31 / 2034, providing additional monthly income for the buyer

Zdjęcia:

Zobacz mapę:

Tagi:

OCYNKOWNIA OCYNKOWNIA OGNIOWA CWK nieruchomość Zakład

Zobacz również:

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2022 Progres Solution
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA