BLOG
Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

Mobilne Stacje Uzdatniania Wody Balastowej "URA2020" zgodnie z Konwencją BWM IMO, zawarta umowa o dofinansowanie z NCBiR. Inwestor na zasadzie pierwszeństwa

Informacje podstawowe:

Województwo mazowieckie
Miasto Warszawa
Ulica ul. Wspólna 41 IIP lok.100
Kwota inwestycji 1 815 332 PLN
Strona internetowa http://www.warsawlegal.pl
Zasięg przedsiębiorstwa Światowy
ogłoszenie archiwalne
Dodano: 28 stycznia 2020
Oferta ważna do: 04 lutego 2020

ID ogłoszenia: #3704
liczba wyświetleń: 323
Ogłoszenie: Mobilne Stacje Uzdatniania Wody Balastowej "URA2020" zgodnie z Konwencją BWM IMO, zawarta umowa o dofinansowanie z NCBiR. Inwestor na zasadzie pierwszeństwa jest archiwalne, gdyż ogłoszeniodawca go nie przedłużył. Na ten moment nie ma możliwości kontaktu z ogłoszeniodawcą. Pozostaw adres mailowy jeśli chcesz być powiadomiony o aktywowaniu ogłoszenia.mazowieckie


Opis ogłoszenia:

Ancora Sp. z o.o. to polska Spółka z tradycjami od 1994r. działająca początków w przemyśle stoczniowym zajmując się trawieniem i pasywacją zbiorników ładunkowych.

Ancora Sp. z o.o. realizowała również zlecenia pasywacji zbiorników magazynowych LNG w Bergen w Norwegii i zbiornika kondensatu wody dejonizowanej systemu chłodzenia reaktora w elektrowni jądrowej Ringhals AB - Vattenfall w Szwecji. Ancora Sp. z o.o. realizowała również zlecenie budowy kilkudziesięciu cystern do magazynowania i transportu wody pitnej na rzecz Armii Brytyjskiej. Ancora Sp z o.o. realizowała budowę kontenerów i cystern do transportu i magazynowania paliwa lotniczego JET AI dla Armii Duńskiej.

Ancora Sp. z o.o. posiada certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego EN ISO 9001,14001 PN-N-18001, jak również certyfikat z Natowskim Kodem Podmiotu Gospodarki Narodowej nr:0837H


Streszczenie projektu
Projekt firmy ANCORA Sp. z o.o. polega na przeprowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych, których celem jest opracowanie technologii oczyszczania wód balastowych ze statków opartej o procesy filtracji i kawitacji akustycznej, umożliwiającej efektywniejszą realizację konwencji balastowej (BWM 2004). Planowane jest opracowanie rozwiązań zapewniających oczyszczanie wód balastowych z żywych organizmów potencjalnie zaburzających ekosystemy wodne. W chwili obecnej ponad 80 państw na świecie jest uwzględnianych w Konwencji.

Pierwszym rezultatem przeprowadzonych prac B+R będzie opracowanie prototypu zintegrowanego mobilnego systemu kawitacyjno-sonoplazmowego oczyszczania wód balastowych. Prototyp umożliwi demonstrację przewidzianych do zastosowania innowacyjnych rozwiązań, dzięki czemu możliwe będzie zaplanowanie wdrożenia, polegającego na przygotowaniu i rozpoczęciu produkcji kontenerowych stacji oczyszczania wód balastowych spełniających wymagania konwencji BWM, które będą oferowane najpierw w Polsce, a następnie na całym świecie.

Wdrożenie rezultatów projektu umożliwi osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku, pozyskanie nowych klientów oraz zwielokrotnienie przychodów z tytułu sprzedaży wytwarzanego asortymentu, w tym na eksport.

Krótki opis projektu
Projekt firmy ANCORA Sp. z o.o. zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych prowadzących do opracowania technologii oczyszczania wód balastowych ze statków opartej o procesy filtracji i kawitacji akustycznej, umożliwiającej efektywniejszą realizację przyjętej w 2004 r. konwencji balastowej (International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments, BWM, 2004). Opracowywane są rozwiązania umożliwiające oczyszczanie wód balastowych statków z bytujących w niej lub okresowo tam zawieszonych, np. wraz ze wznieconym osadem, organizmów żywych (od zwierząt poprzez organizmy roślinne i grzyby, po bakterie), potencjalnie zaburzających ekosystemy wodne, w tym wód portowych. W efekcie przeprowadzenia zaplanowanych prac badawczych, możliwe będzie wdrożenie do produkcji kontenerowych stacji oczyszczania wód balastowych, spełniających wymagania konwencji BWM, które będą oferowane najpierw w Polsce, a następnie na całym świecie.

Nowe rozwiązanie będzie innowacyjne dla rynku certyfikowanych systemów oczyszczania wód balastowych (BWMS) w skali światowej, a w sektorze systemów mobilnych będzie rozwiązaniem przełomowym.

Wyzwaniem badawczym projektu jest opracowanie rozwiązań, które w mobilnej formie umożliwią wysokowydajne oczyszczenie wód balastowych zgodnie z prawidłem D-2 załącznika do konwencji BWM 2004. W tym celu trwają prace nad dwustopniowym systemem oczyszczającym wody balastowe polegającym na procesach:
- wysokowydajnej filtracji wstępnej (do 1500 m3/h), której celem jest oddzielnie filtratu zawierającego większe organizmy od czystej wody;
- kawitacji wywołanej ultradźwiękami z wykorzystaniem wyładowań sonoplazmowych, celem dezynfekcji wody oraz osadu odseparowanego w procesie filtracji.
Wnioskodawca prowadzi prace badawczo-rozwojowe we własnym zakresie przez utworzony zespół badawczy składający się z pracowników firmy odpowiedzialnych za prace badawcze i zarządzanie projektem, oraz z udziałem podwykonawców.

Cel i rezultaty zostaną osiągnięte poprzez przeprowadzenie prac badawczych w następujących etapach:

Etap 1 Badania przemysłowe: pozyskanie nowej, unikalnej wiedzy w zakresie mobilnych rozwiązań oczyszczania wód balastowych z wykorzystaniem wysokowydajnej filtracji,

Etap 2 Badania przemysłowe: opracowanie technologii do wywołania zjawiska kawitacji z wykorzystaniem ultradźwięków,

Etap 3 Prace rozwojowe: skonstruowanie prototypu zintegrowanego mobilnego systemu kawitacyjno-sonoplazmowego oczyszczania wód balastowych,

Etap 4 Prace przedwdrożeniowe.

Zaplanowany okres realizacji projektu to 04.2019 ‒ 09.2021.
W projekcie Etapy 1 i 2 realizowane są równolegle. W Etapie 1 opracowywany jest schemat działania systemu oczyszczania wód balastowych, opartego o procesy filtracji i kawitacji, jak również procesów sterowania, opomiarowania i systemu automatycznego oczyszczania instalacji. Ponadto w tym etapie zaplanowane jest opracowanie procesu filtracji w taki sposób, aby zachowana była zaplanowana wydajność oraz zgodne z prawidłem D-2 parametry wody (w odniesieniu do zawartości żywych organizmów mających w najmniejszym wymiarze 10 μm lub więcej), jak również opracowanie założeń dotyczące kontenera, w którym będzie znajdował się zintegrowany system oczyszczania wód balastowych.

Niezależnie od prac w Etapie 1, w Etapie 2 prowadzone są prace związane z technologią do wywołania zjawiska kawitacji z wykorzystaniem ultradźwięków (drugi stopień oczyszczania). Opracowany system akustyczny z generatorem sonoplazmowym, zawierający przetwornik elektroakustyczny z falowodem i emiterami hydrodynamicznymi, zapewni maksymalną efektywność kawitacji akustycznej podczas oczyszczania z mikroorganizmów wody balastowej wraz ze wznieconym osadem.

Etapy 1 i 2 realizowane są przez różne zespoły badawcze i dotyczą dwóch różnych etapów oczyszczania, dlatego też możliwa jest ich równoległa realizacja. Opracowane w Etapach 1 i 2 rozwiązania zostaną następnie użyte do wytworzenia prototypu zintegrowanego mobilnego systemu kawitacyjno-sonoplazmowego oczyszczania wód balastowych oraz przebadane pod względem spełniania założonych parametrów wymaganych w konwencji BWM. Osiągniecie efektów Etapów 1 i 2 warunkuje rozpoczęcie Etapu 3.

Realizacja projektu nie wymaga żadnych decyzji ani pozwoleń.
Rezultatem przeprowadzonych prac B+R będzie opracowanie prototypu zintegrowanego mobilnego systemu kawitacyjno-sonoplazmowego oczyszczania wód balastowych. Prototyp umożliwi demonstrację przewidzianych do zastosowania innowacyjnych rozwiązań, dzięki czemu możliwe będzie zaplanowanie wdrożenia, polegającego na przygotowaniu i rozpoczęciu produkcji kontenerowych stacji oczyszczania wód balastowych, zapewniających spełnienie wymagań wynikających z konwencji BWM. Wdrożenie rezultatów projektu umożliwi osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku, pozyskanie nowych klientów i zwielokrotnienie przychodów z tytułu sprzedaży wytwarzanego asortymentu, w tym na eksport.

Tak opracowane i certyfikowane zgodnie z Kodeksem BWMS, nasze, certyfikowane i zbudowane nasze stacje uzdatniania kontenerów mogą być z powodzeniem instalowane na statkach jako kompaktowe rozwiązania, bez potrzeby skomplikowanych i trudnych pracochłonnych rekonstrukcji elektrowni okrętowych i rurociągów balastowych.

Projekt o dofinansowanie jest i została zawarta w dniu 14.06.2019r umowa z NCBiR w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój o dofinansowanie na poziomie niecałych 78%. Całość projektu to wartość 7.747.897,41. PLN Kwota dofinansowania 5.932.546,47 PLN. Kwota udziału własnego to 1.815.332,90.
 
Wartość know how - wyniku tj. stacji uzdatniania wody balastowej 1 szt to około 1mln USD, 3.8 mln PLN
 
Dwie opcje dla Inwestora z możliwością negocjacji parametrów:

1) 1.333.500 PLN oprocentowane na poziomie 14,25% rocznie, na okres 3 lat, zwrot po 3 letnim okresie plus tantiem 1% od 300 wyprodukowanych stacji ( przyjmuje się że to będzie okres około 3 lat od uruchomienia produkcji seryjnej zatem od 2021 do 2024r. ) tak czy inaczej wypłata tantiemu skończy się po sprzedaży 300 szt Stacji

lub 2 opcja

2) 1.815,332 PLN oprocentowanie na poziomie 0,2 % rocznie na okres 3 lat, zwrot po 3 letnim okresie plus tantiem 1% od wszystkich stacji wyprodukowanych w okresie 5 letnim, minimum 300. Szacuje się że może to być liczba około 500 szt, może więcej może mniej.

Realne założenia opłacalności projektu:
1% od ceny jednej sztuki mobilnej stacji to kwota około 38.000 PLN netto
Tantiem w opcji 1 - 11.400.000,oo PLN
Tantiem w opcji 2 – od 11.400.000,oo PLN do 19.000.000,oo PLN

Ancora Sp. z o.o. już w chwili obecnej posiada podpisane listy intencyjne gwarantujące realizację zamówień. Na świecie do 2024r. musi zostać wyposażonych w takie urządzenie około 40 tys sztuk statków pasażerskich i transportowych. Każda nowa jednostka będzie musiała posiadać takie urządzenie po 2024r. Każdy port na świecie powinien posiadać mobilne rozwiązanie, w chwili obecnej jest to zalecenie, jednak w perspektywie stanie się to obowiązkiem.

Na email doślemy niezbędne informacje. W razie pytań proszę

Zdjęcia:

Zobacz mapę:

Tagi:

Ancora przemysł stoczniowy Mobilne Stacje Uzdatniania Wody Balastowej URA2020

Zobacz również:Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2021 Progres Solution
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA