BLOG
Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

Oferta biznesowa i oferta handlowa

Dziś podejmiemy temat związany z biznesem. Oferta biznesowa oraz oferta handlowa, bo o nich mowa jest przestrzenią, w której coraz więcej osób zaczyna poruszać się swobodniej. Ci, którzy mają coś do zaoferowana oraz ci, którzy szukaj możliwości mogą odnaleźć wspólną przestrzeń biznesową. Stają się wtedy przedsiębiorczymi, partnerami biznesowymi, inwestorami dla których nie ma przeszkód, których nie mogliby pokonać działając wspólnie. Bierne postawy społeczne odeszły w zapomnienie, a dziś mamy do czynienia z kreatywnością i pomysłowością, tym samym nie boimy się zmian i podejmujemy wyzwania. Zarówno oferta biznesowa jak i handlowa zachęcają do podejmowania współpracy oraz skłaniają do odważnych kroków w transakcjach kupna i sprzedaży.
 

POJĘCIE BIZNESU

W pierwszej kolejności wyjaśnimy czym jest biznes. Definicja słownikowa pod pojęciem biznes określa «przedsięwzięcie handlowe lub produkcyjne przynoszące zysk; potocznie też: firmę realizującą to przedsięwzięcie». Biznes to niewątpliwie struktura organizacyjna, która przynosi zysk. Sprawnie działająca struktura, zarządzana przez utalentowanego zarządcę (właściciela) może i osiąga liczące się zyski.
 

STRUKTURA BIZNESOWA

Struktura sama w sobie nie wymaga nakładów pracy właściciela, tym co jest niezbędne to odpowiedni nadzór i nadanie kierunku działaniom. Dobry zarządca będzie koordynował pracę swoich wykonawców. Będzie zarządzał całym łańcuchem ogniw pracujących niczym trybiki w zegarku, by osiągnąć zamierzony cel. Będzie również motywował, formował grupę pracowników, rozdzielał zadania i obowiązki.

Bywa i tak, że na początku biznesu solidny właściciel nierzadko sam, uczestniczy w realizacji projektów wraz ze swoja załogą. Wszak to jemu najbardziej zależy by biznes, który prowadzi, dobrze działał.  Struktura, jako taka to za mało, by móc nazwać przedsięwzięcie kompletnym. Struktura biznesu to zaledwie, początek działania. Obok niej potrzebny jest konkretny przedmiot działalności. Niezależnie od tego czy będą to świadczone usługi, produkcja, handel, czy jeszcze inne realizacje muszą one tworzyć spójną całość i odpowiadać zapotrzebowaniu rynku nabywców.  Wszak ostatecznym celem będzie uzyskiwanie przychodu, który pokryje wydatki i pozwoli przedsiębiorcom cieszyć się sukcesem.
 

OFERTA HANDLOWA

Oferta handlowa pozwala na zaprezentowanie firmy. Całego sortymentu, jakości, sposobu i praktyk działania oraz wielu innych szczegółów w taki sposób by dotrzeć do konkretnego klienta. To narzędzie, które co do swej istoty pełni funkcję wizytówki. Pozwala przecież zwiększać zyski i zainteresować szersze grono odbiorców swoimi produktami bądź usługami.
 

CECHY OFERTY HANDLOWEJ

Jej głównymi cechami będzie zaproszenie do skorzystania z jej usług przez przedstawienie katalogu asortymentu oraz cennika i określeniem warunków przyszłej umowy kupna-sprzedaży. To bez wątpienia propozycja sprzedaży lub kupna towarów oraz usług skierowana do konkretnego odbiorcy.

Każda oferta jest konstruowana w taki sposób by trafić w oczekiwania klientów. Bez wątpienia przy jej tworzeniu brane są pod uwagę rozmaite czynniki pod kontem konkretnych oczekiwań klientów. Nie przypadkowo najważniejsze informacje zgodne z oczekiwaniami odbiorcy umieszczane są na samym początku oferty, a pozostałe w dalszej jej treści.
 

ELEMENTY OFERTY HANDLOWEJ

  • Struktura oferty handlowej zawiera kilka znaczących elementów. Pierwszym z nich będzie odbiorca - nazwa firmy lub grupa klientów, do których oferta jest kierowana. Uszczegóławiając ten element warto doprecyzować np. dane kontaktowe odbiorcy (osoby), z którą przedstawiciel może w przyszłości kontaktować się.

  • Kolejnym elementem są dane oferenta. Mowa tu zatem o naszym adresie, nazwie firmy, którą warto umieścić w stopce dokumentu. Pozwalają one tworzyć czytelną informacje i  doprecyzować dane oferenta.

  • Treść oferty jest bardzo ważna. To właśnie ona ma największe znaczenie - przykuwa uwagę i skłania klienta do podjęcia czynności umożliwiających realizację wykonania usługi, czy tez samej sprzedaży oferowanych towarów. Musi zostać tak sformułowana by zachęcała do podjęcia działań. Powinna również zawierać w swojej treści inne produkty lub usługi oferowane przez podmiot. Od zawsze przecież wiadomo, że zadowolony klient sięgnie po pozostałe towary tego sprzedawcy.

  • Zdarza się również sytuacje, w której sprzedawca w swojej ofercie musi  zawrzeć spis treści z uwagi na złożoność oferty i urozmaicony asortyment. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli poczuć się komfortowo obecnemu jak i nowemu, klientowi.

  • Portfolio klientów jest zabiegiem, który pozwala zapoznać się przyszłym klientom z opiniami tych, którzy skorzystali z usług oferowanych przez przedsiębiorcę. Ocena dotyczy również opinii długofalowej współpracy z danym przedsiębiorcom. Opisy nie powinny jednak być zbyt obszerne ale pozwolić na szybką weryfikację treści.

  • Informacje techniczne zawierają natomiast szereg informacji dookreślających produkt lub usługę. Ten zbiór danych określa sposób realizacji zamówienia. To również specyfikacja techniczna, zdjęcia oraz informacje dodatkowe mówiące o prawach autorskich, prawach intelektualnych jak i gwarancjach.

 

CZYTELNOŚĆ OFERTY HANDLOWEJ

Powyżej zestawione informacje mają za zadanie przybliżyć klientowi usługi lub też opisać sprzedawane towary. Czytelność i klarowność informacji zachęci lub też zniechęci, potencjalnych nabywców. Poza powyższymi cechami ważny będzie również mailing z jego całym przekonywującym merytorycznie przedmiotem. Nie można zapomnieć również o badaniach, które są kluczem do nawiązania jak najkorzystniejszej współpracy.

Niektóre organizacje, firmy przyjęły również pogląd, że oferta powinna być pokaźnym dokumentem. Niestety w dobie dzisiejszej szybkiej komunikacji liczą się konkrety i w miarę możliwości skondensowane jej treści. Nie ma sensu zatem rozpisywanie się w obszernych dokumentach lecz lepiej precyzyjnie i celnie trafić w zapotrzebowanie rynku pozyskując kolejnych klientów.
 

OFERTA BIZNESOWA

Co takiego kryje się pod pojęciem oferty biznesowej? Oferta biznesowa to nie to samo co oferta handlowa choć wydaje się, że pojęcia są podobne. W wypadku oferty biznesowej mamy do czynienia ze współpracą. W drugim zaś przypadku z ofertą sprzedaży lub kupna produktów bądź też, usług. Obie, zarówno oferta biznesowa jak i oferta handlowa posiadają wspólne mianowniki.

Przejdziemy teraz do omówienia oferty biznesowej. W powyższej treści omówiliśmy ofertę handlową z jej szczegółami tworzenia, która ma niewątpliwie wiele wspólnych cech z ofertą biznesową jednakże różni je meritum przedmiotu oraz cel jaki ma osiągnąć.

Oferta biznesowa to nic innego jak propozycja połączenia sił w celu wspólnego osiągnięcia zamierzonego celu. Działając razem można przecież zrobić o wiele więcej, niż gdyby samemu ponosić wszystkie koszty przedsięwzięcia. Załóżmy, że ktoś ma pomysł (dobry pomysł na biznes), a druga osoba dysponuje środkami. Obydwie strony zawierając porozumienie o współpracy mogą zbudować wspólny biznes. Biznes zarządzany z pomysłem jednego i przy użyciu środków drugiego, osiągnie zamierzony cel. Taka oferta biznesowa to nic innego jak, narzędzie łączące dwie strony.

Pomysłów na wspólne biznesy jest bardzo wiele. Cały Internet oferuje niezliczone ilości ofert biznesowych osób fizycznych, ofert biznesowych przedsiębiorstw, małych firm czy też wielkich spółek. Podpowiada jak zarobić duże pieniądze, kto je ma i chce współpracować, a kto poszukuje inwestorów i wspólników do realizacji swoich pomysłów.
 

BUDOWANIE RELACJI BIZNESOWYCH

Skupimy teraz uwagę na budowaniu relacji biznesowych przez  podmioty gospodarcze, które korzystają z oferty biznesowej. Ich działania można nazwać swoistymi ekosystemami, które wykorzystują nowoczesne rozwiązania w celu zwiększenia konkurencyjności i efektywności działania na rynkach. Zamiast konkurować z sobą podejmują one wspólne przedsięwzięcia. Perspektywicznie działający podmiot gospodarczy, który nie chce zniknąć z rynku zamiast zmniejszać koszty czy rozmiar firmy przez redukuję np. zatrudnienie podejmuje współpracę biznesową z innym podmiotem. Angażuje swój kapitał do poszerzenia swojej działalności przez wprowadzenie do sprzedaży czy świadczonych usług nowej oferty lub też, angażując kapitał ludzki pracuje na rzecz innej firmy.

Takim sposobem zyskują obydwoje ponieważ, jeden nabywa siłę roboczą, która wytwarza lub świadczy usługi natomiast drugi, otrzymuje profity z realizacji zadań pierwszego.  Pierwszy zatrzymuje dotychczasową siłę roboczą kierując ją w inny strumień, drugi podmiot realizuje zamówienia przy pomocy nowego partnera biznesowego. Jest to nowa umiejętność zwiększająca możliwość przetrwania przy jednoczesnym rozwoju i adaptacji do zmiennych warunków podaży i popytu na rynku.
 

SZANSA DLA POSZUKUJĄCYCH PRACY

Niezależnie czy będzie to wspólny biznes, świata dużych pieniędzy czy też biznes małych firm lub osób fizycznych warto, zastanowić się nad wspólnym działaniem. Być może dla kogoś kto poszukuje pracy i kogoś kto szuka wspólnika będzie to najlepsze rozwiązanie. Oczywistą kwestią pozostaje fakt, że wejście we wspólne interesy wiążą się również z ryzykiem. Nie ma chyba dziedziny naszego życia,  w której ono nie występuje. Istnieją przecież pewne zabezpieczenia interesów. Należą do nich min. umowy pomiędzy stronami, przepisy prawa regulujące wspólne czynności, akty notarialne pieczętujące niejako umowy oraz inne dokumenty, które powinny chronić interesy wspólników.

Dobra wola i uczciwość jest jednak tym co, powinno być priorytetem dla każdej ze stron. Ta ostatnia myśl niech przyświeca każdemu, kto pracą „swoich rąk” chciałby  osiągnąć cel swoich zamierzeń.

//M.

Zdjęcie poglądowe
Fot.: https://unsplash.com/photos/5fNmWej4tAAZobacz również

Szukam wspólnika do biznesu

Prowadząc interes stajemy czasem przed sytuacją, w której zastanawiamy się co zrobić by poprowadzić nasz biznes lepiej i efektywniej. Chcąc rozwinąć działalność zastanawiamy się kto lub co, będzie nam potrzebne by, osiągnąć zamierzony cel?

Sprzedam Spółkę z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najpopularniejsza forma działalności. Posiada ona osobowość prawną i może tworzyć ją jedna lub więcej osób fizycznych oraz prawnych. Każdy, kto przymierza się do stworzenia ogłoszenia- sprzedam spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub też sprzedam udziały w spółce z o.o. zastanawia się jakie musi spełnić formalności?

Sprzedam biznes - dlaczego i jak to zrobić?

Zapewne wielu z was zastanawia się czy sprzedaż biznesu jest możliwa, a jeśli tak to, jak to zrobić by nie stracić? Sprzedam biznes, szukam inwestora, połączę siły takie oraz inne pytania nie dają spokoju przedsiębiorcom właśnie dziś, kiedy na całym świece załamuje się gospodarka. Szerząca się obecnie pandemia w destrukcyjnym stopniu wpływa na poprawne funkcjonowanie całego systemu gospodarczego

Szukam inwestora z kapitałem

Częste hasło wpisywane w wyszukiwarki to: szukam inwestora z kapitałem lub inwestor z kapitałem poszukuje wspólników do biznesu. Czy mieliście okazje kiedykolwiek szukać inwestora? Może jako małe dzieci, zastanawialiście się jak zachęcić rodziców do zainwestowania w spełnienie waszego marzenia i zakup upragnionej zabawki? W dalszym życiu były to zapewne inwestycje w edukację, przyszłą sferę zawodową czy też osobistą...

Sprzedam firmę - ogłoszenie

Czy zdarzyło wam się wam kiedyś, cokolwiek sprzedawać? Jakiś drobiazg? Może książki zalegające na waszych półkach, zbyt małą już sukienkę, konika na biegunach, a może nieużywany rower koledze, który akurat go potrzebował? A może były to, słodkie czereśnie wprost z waszego ogrodu? Niezależnie od tego czy nabywca przychodzi do sklepu, czy też na wasz stragan po pachnące truskawki i jabłka albo też wprost do domu po odbiór wystawionej na ...

Inwestycja dobrze zasadzona

Inwestycja, dobra i przemyślana niczym drzewo, będzie dawać nam cień w postaci profitów przez bardzo długi czas. Ta zła, może okazać się nie tylko porażką życiową dla nas samych ale także dla naszych rodzin, a nawet przyjaciół czy znajomych. Odbije się na relacjach, przyjaźniach i zależnościach, które towarzyszą nieodłącznie naszym działaniom.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2020 Progres Solution
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA